بازرگانی

خرید و فروش انواع مواد اولیه ی نساجی

خرید و فروش انواع ماشین آلات نساجی

تامین نیازمندی های صنعت نساجی

خرید و فروش انواع کالا های منسوج از نخ تا کالاهای تکمیل شده ی نساجی

مشاوره در مورد کلیات صنعت نساجی 

 

 

 

 

     
  • 2009 © salehan spinning co