تولیدات

تولیدات انواع نخ از نمره 2 تا 10 متریک جهت تولید پتو زیر انداز و محصولات مشابه . تولید انواع پتوی مینک و نمدی و پتوی سربازی و تولید انواع رو فرشی جاجیم و گلیم .تولیدات انواع نخ از نمره 2 تا 10 متریک جهت تولید پتو زیر انداز و محصولات مشابه . تولید انواع پتوی مینک و نمدی و پتوی سربازی و تولید انواع رو فرشی جاجیم و گلیم . پتوی نظامی به رنگ زغالی یا شتری . پتوی آرمدار سازمانی _پرسنلی دو رنگ . ملحفه شامل سه تیکه دو عدد روکش دار و یک عدد رو بالشتی . حوله در سه اندازه دستی _ متوسط _ حمامی . بالش بدون روکش اصلی 70*50 . تشک ابری 200*90 با روکش قابل باز شو . انواع البسه و پارچه های بیمارستانی شامل لباس بیمار و روپوش اتاق عمل و تنظیفات . پتو و رو تختی بیمارستانی . انواع البسه کار _سازمانی . واحد تولیدی صالحان 

 

 

 

 

     
  • 2009 © salehan spinning co